Topic: Jak dodać link na strone lub bloga

do dodawania linków służy instrukcja <a href> , link może byćuruchamiany w nowym oknie, lub w tym samym, określamy to znacznikiem target, (_blank -> nowe okno), (_main -> główne okno)

przykład linku uruchamianego w nowym oknie:

<a href="http://www.adres.pl" target="_blank">tekst linku</a>

Thumbs up Thumbs down